Quảng Trị khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, không tập trung quá 30 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện

  Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ra Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

   

  Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 30/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


  Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị một cách đồng bộ, hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các Sở, ban ngành, đoàn thể,  UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức,  doanh nghiệp và cá nhân liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp sau:
  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động trong phòng chống dịch Covid-19...
  Không tập trung quá 30 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cá nhân...
  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động...
  Thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để triển khai kiểm tra y tế bắt buộc đối với các công dân đi vào địa bàn Quảng Trị theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1427/UBND-VX ngày 02/4/2020. Thời gian bắt đầu triển khai từ 6h00 ngày 31/7/2020...

  create

  KTD / Tin Nhanh Online