Quảng Trị tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống trước diễn biến mới của dịch Covid-19

  Ngày 26 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công văn số 3364/UBND-VX về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

   

  Công văn số 3364/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 26/7/2020 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


  Theo đó, thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 và Công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia.
  Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  Tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những công việc khác chưa cần thiết đến thành phố Đà Nẵng.
  Tuyên truyền vận động những người từ Đà Nẵng về địa phương trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 12/7/2020) phải thực hiện khai báo y tế; tự cách ly ...tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày...
  Thông báo những người từ Đà Nẵng trở về địa phương có tiếp xúc gần hoặc có đến các địa điểm theo lịch trình của bệnh số 416 (thường trú tại tổ 51, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), bệnh nhân 418 (thường trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã được Bộ Y tế thông báo, chủ động liên hệ ngay số điện thoại 0914444252 (BS. Nghiêm) để được hỗ trợ y tế.
  Các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi để người dân được biết, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch...

  create

  KTD / Tin Nhanh Online