Quảng Trị thực hiện ngay các biện pháp cách ly tập trung đối với các trường hợp bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân...có liên quan đến các BV có dịch ở Đà Nẵng

  Công điện hoả tốc số 05/ CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 31/7/2020.


  Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công điện hoả tốc số 05/CĐ- UBND về việc thực hiện cách ly các trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm Covid-19
  Theo đó UBND tỉnh yêu cầu:
  Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan khẩn trương tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả tất cả các trường hợp trên địa bàn đã từng đi đến Đà Nẵng và các địa phương có dịch từ ngày 1/7/2020 đến ngày 28/7/2020; yêu cầu tất cả các trường hợp này thực hiện ngay việc khai báo y tế, giám sát, cập nhật tình hình sức khỏe; sàng lọc, xác minh các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, tổ chức cách ly y tế phù hợp theo hướng của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan dịch bệnh ra công cộng.

  Thực hiện ngay biện pháp cách ly tập trung đối với các trường hợp sau:
  Bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, người từng làm việc, thực tập tại Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã trở về địa phương kể từ ngày 17/7/2020 đến nay. Giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các  huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức và đưa các trường hợp này đến cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

  Các trường hợp đã từng đi đến các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao trong các thông báo khẩn của Bộ Y tế, yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nêu trên và lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc gần để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp, kịp thời...

  create

  KTD / Tin nhanh Online